X

We detected that you log in from the United States, do you want to visit our US website?  Click here Browse region

Select a brand

Eko-projektowanie terminali płatniczych Ingenico jako filar strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Wdrożenie skutecznej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w Ingenico zaowocowało w ciągu ostatnich trzech lat widocznym zmniejszeniem negatywnego wpływu działań firmy na środowisko oraz pozwoliło tworzyć terminale o mniejszym śladzie węglowym. Stało się to możliwe dzięki eko-projektowaniu – nowoczesnemu, odpowiedzialnemu podejściu do tworzenia produktów.

Eko-projektowanie terminali płatniczych nie jest już obecnie tylko czymś ,,nice-to-have’’. To o wiele więcej niż modny dodatek - stało się ono fundamentem działań i obowiązkiem każdej społecznie odpowiedzialnej firmy. W należącej do Worldline marce Ingenico przemyśleliśmy cały proces tworzenia nowych urządzeń, wprowadzając podejście zorientowane na ochronę środowiska na każdym etapie produkcji. Bycie światowym liderem w dziedzinie płatności zaczyna się od świadomej ekologicznie postawy, by dawać przykład innym i wytyczać drogę dla całej branży.

Pandemia Covid-19 przyspieszyła korzystanie z płatności cyfrowych na całym świecie. Zwiększenie liczby transakcji bezgotówkowych pociągnęło za sobą wzrost ​​liczby terminali płatniczych w placówkach handlowo-usługowych. Według analiz Ingenico, na całym świecie zainstalowanych jest 110 milionów terminali (w tym mPOS), a oczekiwana stopa wzrostu to 3% rocznie w ciągu najbliższych 3 lat.

Wraz z tym wzrostem przyszła również odpowiedzialność nie tylko w obszarze biznesowym i partnerskim, ale też w kwestii wpływu na środowisko, m.in. w procesie produkcji urządzeń, ich transportu, użytkowania, konserwacji czy zakończenia cyklu życia produktu.

W Ingenico projektowanie i rozwijanie produktów coraz bardziej przyjaznych dla planety jest jednym z najważniejszych elementów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Innowacyjna, ekologicznie odpowiedzialna i przemyślana od początku do końca strategia działań uwzględnia każdy etap cyklu życia produktu. Rozwijana była ona konsekwentnie w ciągu ostatnich trzech lat i pozwoliła znacznie ograniczyć ślad węglowy naszych terminali płatniczych.

Wprowadzając przyjazny środowisku design

Eko-projektowanie jest podejściem, w którym pod uwagę brane są nie tylko narzucone wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju (takie jak przepisy, oczekiwania klientów czy wewnętrzna polityka organizacji), ale także faktyczny wpływ całości działań biznesowych na środowisko. Firma Ingenico przyjęła zatem globalny model eko-projektowania na co dzień, analizując cykl życia terminali płatniczych i czyniąc ten proces bardziej odpowiedzialnym i zrównoważonym:

Wdrożenie wspomnianej strategii pozwoliło Ingenico niejako przemyśleć swoje produkty od nowa, w bardziej odpowiedzialny i zrównoważony sposób. Przyjęcie globalnego modelu eko-projektowania, który analizuje cykl życia naszych terminali płatniczych, zaowocowało ważnym wnioskiem: przy projektowaniu nowego produktu, najważniejszy etap zmniejszania śladu węglowego pojawia się na samym początku. To właśnie tworzenie projektu powstającego urządzenia określa jego przyszły profil środowiskowy.

Dzięki wnikliwym badaniom, eksperci Ingenico skupili się na następujących kluczowych czynnikach, takich jak:

  • zmniejszenie ilości wykorzystywanych surowców (np. plastiku) i wyeliminowanie substancji toksycznych,
  • integracja zrównoważonych zakupów z łańcuchem dostaw,
  • zmniejszenie śladu węglowego procesów logistycznych
  • optymalizacja efektywności energetycznej terminali
  • możliwość recyklingu terminali i schematy recyklingu urządzeń wycofanych z eksploatacji.

Poniżej zaprezentowano przykład korzyści z eko-projektowania terminali płatniczych na konkretnym produkcie Ingenico:

Dlaczego zielony to nasz ulubiony kolor

Ingenico bardzo poważnie traktuje kwestie zrównoważonego rozwoju oraz innowacji. W ciągu najbliższych pięciu lat będzie pracować nad kilkoma nowymi projektami, m.in. terminalami płatniczymi ze zredukowaną ilością lub całkowicie bez użycia polimerów syntetycznych (PVC), zastosowaniem dla wszystkich produktów opakowań z recyklingu, a także inicjatywami, które zmniejszą zużycie energii. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu w portfolio firmy liczby terminali z trybem oszczędzania energii oraz prowadzone będą nada prace rozszerzeniem funkcji alternatywnych cyfrowych paragonów (w tych krajach, gdzie przepisy prawne to umożliwiają).

Strategia CSR Ingenico, w której centrum znajduje się ochrona środowiska, obejmuje też usługi. Niedawno wprowadzony przez firmę model Terminal as a Service (TaaS) zapewnia zrównoważoną strategię zamówień, konserwacji terminali, a także program „odbiór i recykling”. Nasza firma chce oferować wszystkim klientom i użytkownikom końcowym produkty i rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo, prostotę użytkowania i przyjazność dla środowiska. Dzięki temu firmy dbające o swoją odpowiedzialność i pro-ekologiczną postawę będą mogły bez wahania wybrać terminale Ingenico.

Udowadniamy, że nawet wdrażając bardziej wymagające projekty środowiskowe możliwe jest dziś pozostanie liderem w swojej branży. Poprzez dostarczanie najlepszych w swojej klasie produktów na skalę globalną, jednocześnie dbamy o utrzymywanie pozytywnego wpływu na otoczenie, społeczeństwo i przyrodę. Skoro więc można połączyć troskę o planetę z opłacalnością, czy troska ta stanie się nową Strategią Błękitnego Oceanu?

Xavier LAISNEY, Ekspert ds. Eko-projektowania Terminali Płatniczych

Xavier Laisney, ekspert z ponad 12-letnim doświadczeniem w branży płatniczej, wnosi do Ingenico wiedzę specjalistyczną z zakresu rozwoju CSR. Pracuje nad rozwijaniem strategii eko-projektowania, certyfikacją ISO 14001, oceną emisji gazów cieplarnianych oraz raportowaniem pozafinansowym. Jego misja w Ingenico polega na czynieniu systemu płatności bardziej zrównoważonym, transparentnym i otwartym na wszystkich.